Kolik vás tady bylo: Dnes 120 | Včera 158 | Za poslední měsíc 881 | Celkem 745033

banner-ver2A

Vytisknout

Předkupní právo spoluvlastníků bude (opět) zrušeno

Napsal Ing. Petr Vícha. Zveřejněno v kategorii Aktuality ze světa realit a financí

Předkupní právo spoluvlastníků bude (opět) zrušeno


19.3.2020 Realitní pamětníci si jistě vzpomenou, jakou úlevu způsobilo zrušení předkupního
práva v novém občanském zákoníku a jaké problémy přináší jeho znovuzavedení při prodejích
podílů na garážových stáních a jiných nemovitostech s více spoluvlastníky. Do 1. 1. 2015
platilo zákonné právo spoluvlastníků podle "starého" občanského zákoníku.


Spoluvlastníci měli při převodu povinnost nabídnout podíl ke koupi nejdříve ostatním spoluvlastníkům,
kteří měli 2 měsíce lhůtu pro případnou koupi podílu a zaplacení kupní ceny. Povinnost nebyla při
převodu na osobu blízkou. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. sice nabyl účinnosti 1. 1. 2014,
přechodné ustanovení odložilo zrušení překupního práva spoluvlastníků o rok. Spoluvlastníci si
předkupní právo mohli dohodnout smluvně a nechat dobrovolně smluvně zřízené předkupní právo s
věcnými účinky zapsat do katastru nemovitostí. Od 1. 1. 2015 bylo předkupní právo mezi
spoluvlastníky až na výjimky zrušeno.
V roce 2016 poslanci při projednávání novely občanského zákoníku připojili část, která počínaje 1. 1.
2018 překupní právo spoluvlastníků opět zavedla. Aktuálně má při prodeji spoluvlastnického podílu
prodávající učinit spoluvlastníkovi nabídku ke koupi, ovšem komplikovaněji, než tomu bylo dle starého
občanského zákoníku. Podle § 2147 občanského zákoníku se při nabídce vyžaduje oznámení obsahu
smlouvy uzavřené s kupujícím. Pokud se postupuje dle dikce zákona, musí být nejdříve uzavřena
kupní smlouva s kupujícím, poté kupní smlouva nebo informace z ní sděleny spoluvlastníkovi a teprve
pokud spoluvlastník do 3 měsíců po nabídce nezaplatí kupní cenu, předkupní právo zanikne a je
možné bez obav převést nemovitost na kupujícího.
Spoluvlastník se samozřejmě může svého práva vzdát, to však vyžaduje minimálně kontakt a dobrou
vůli ze strany spoluvlastníka, což je zejména u prodeje ve velkých bytových domech problematické.
Uvedená novela zavedla také možnost vzdání se předkupního práva i s účinky pro právní nástupce a
zápisem do katastru nemovitostí.
Od února 2019 byla v Poslanecké sněmovně projednávána novela občanského zákoníku, která měla
původně zrušit předkupní právo pouze u podílů na jednotkách, např. garážová stání či přilehlých
pozemcích. Při projednávání byl přijat pozměňovací návrh, který ruší předkupní právo spoluvlastníků
pro všechny nemovitosti a vrací právní úpravu do stavu, v jakém byla při schválení nového
občanského zákoníku. Senát novelu schválil 18. 3. 2020.
Předkupní právo spoluvlastníků bude tedy zrušeno a spoluvlastník bude moc svůj podíl převádět bez
nutnosti předchozí nabídky ostatním spoluvlastníkům. Výjimkou je předkupní právo spoluvlastníků 6
měsíců po nabytí nemovitosti v rámci dědictví (to však neplatí při převodech na ostatní spoluvlastníky,
manžela, sourozence či příbuzného v řadě přímé). Novela by měla být účinná od 1. 7. 2020.